Tang Luong Cbcc Nam 2019

Posted on March 21, 2019
95 out of 100 based on 856 user ratings
Đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp từ ngày 1/7/2019

Đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp từ ngày 1/7/2019

  Duration:6:16~  Size:8.61 MB~  Bitrate:192kbps

Tin Vui ! Cải Cách tiền lương cán bộ công chức năm 2019 tăng đột biến.

Tin Vui ! Cải Cách tiền lương cán bộ công chức năm 2019 tăng đột biến.

  Duration:11:00~  Size:15.11 MB~  Bitrate:192kbps

Lương cơ sở năm 2019 sẽ tăng lên 1,49 triệu đồng/tháng

Lương cơ sở năm 2019 sẽ tăng lên 1,49 triệu đồng/tháng

  Duration:2:26~  Size:3.34 MB~  Bitrate:192kbps

Lương công chức, viên chức, hưu trí, người lao động năm 2019 tăng như thế nào?

Lương công chức, viên chức, hưu trí, người lao động năm 2019 tăng như thế nào?

  Duration:3:11~  Size:4.37 MB~  Bitrate:192kbps

Tất cả công chức, viên chức đều được tăng lương - 24h tin tức

Tất cả công chức, viên chức đều được tăng lương - 24h tin tức

  Duration:4:00~  Size:5.49 MB~  Bitrate:192kbps

Hệ số lương sẽ thay đổi ra sao vào năm 2019 với các cán bộ nhân viên

Hệ số lương sẽ thay đổi ra sao vào năm 2019 với các cán bộ nhân viên

  Duration:13:12~  Size:18.13 MB~  Bitrate:192kbps

Lộ trình tăng lương đến 2030– CBCC kỳ vọng sống được bằng lương

Lộ trình tăng lương đến 2030– CBCC kỳ vọng sống được bằng lương

  Duration:6:05~  Size:8.35 MB~  Bitrate:192kbps

Từ 1/7/2019 sẽ tăng lương cơ sở lên 1,49 triệu đồng

Từ 1/7/2019 sẽ tăng lương cơ sở lên 1,49 triệu đồng

  Duration:0:56~  Size:1.28 MB~  Bitrate:192kbps

#Đến năm 2021 lương công chức tối thiểu là hơn 4 triệu đồng?!?! Lương tối thiểu 2021

#Đến năm 2021 lương công chức tối thiểu là hơn 4 triệu đồng?!?! Lương tối thiểu 2021

  Duration:3:58~  Size:5.45 MB~  Bitrate:192kbps

Tăng lương tối thiểu năm 2020 sẽ thay đổi như thế nào?

Tăng lương tối thiểu năm 2020 sẽ thay đổi như thế nào?

  Duration:4:20~  Size:5.95 MB~  Bitrate:192kbps